ข้อมูล BIG DATA

50 แห่ง
โรงเรียนในสังกัด
1500 คน
นักเรียนในสังกัด
800 คน
ครูในสังกัด
50 คน
บุคลากร สพป.นธ.2

เพลงประจำสำนักงานเขต

ตรวจสอบข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ (สพป.นราธิวาส เขต 2)

              วันที่  3 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายใ…

 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์สถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 (One School / One Website)

              วันที่  30 ม.ค. 2566 เวลา 13.45 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประ…

 

สพป.นธ.2 ออกเยี่ยมสถานศึกษา ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก

              วันที่ 25 ม.ค. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้ว…

 

เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนเขตพื้นที่ฯ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จ.สตูล

              วันที่  18 – 20 ม.ค. 2566 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วย …

 

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

              วันที่  18 ม.ค. 2566 เวลา 15.30 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณ…

 

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ศูนย์เครือข่าย อ.สุไหงโก-ลก

              วันที่  16 ม.ค. 2566 เวลา 10.30 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประ…

 

กลุ่มอำนวยการร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ในวันฝนตก วันที่ 30 ม.ค.66 นางรัชนี  มณีรัตนโชติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ …

 

การประชุมติดตาม โครงการสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นางนาตยา อดิศัยนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาบา พร้อมด้วยนายวิโรจ…

 

บรรยากาศการแนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดเกษตรธิการาม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางนาตยา อดิศัยนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาบา มอบหมายคณะครู…

 

โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน

วันอังคาร ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน  (Science Technology Inno…

 

ประชุมคณะกรรมการสอบ o-net

วันอังคาร ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายฟูอัส แวดือราแม มอบหมายให้ นางสาวอารีฟะห์ สะมะแอ นางซารีนา …

 

ลงเลขทะเบียนพัสดุ โต๊ะเก้า-เก้าอี้

ทางผู้บริหาร นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูแบอีเเก เเละเจ้าหน้าที่พัสดุได้ ลงเลขทะเบียนค…

 

ประกาศผลการจัดอันดับการลงข่าวผ่านหน้าเว็บ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

โหลดไฟล์โรงเรียน โหลดไฟล์ผู้ลงข่าว โหลดไฟล์โรงเรียน โหลดไฟล์ผู้ลงข่าว  

 

โหลดเกียรติบัตรอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA

ไฟล์วันที่ 17 ธันวาคม 65 โหลดเกียติบัตร ไฟล์วันที่ 17 ธันวาคม 65​ โหลดเกียติบัตร ไฟล์เกียติบัตรวิทยา…

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

📨 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Submit

📨 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทั้วไป

Submit

📨 สายตรงถึงผู้บริหาร

Submit

📨 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ

Submit