ข้อมูล BIG DATA

50 แห่ง
โรงเรียนในสังกัด
1500 คน
นักเรียนในสังกัด
800 คน
ครูในสังกัด
50 คน
บุคลากร สพป.นธ.2

เพลงประจำสำนักงานเขต

ตรวจสอบข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พ.ย.65

              วันที่  16 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประ…

 

กิจกรรมเคารพธงชาติในเช้าวันจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

               วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 08.20 น.นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2  นำผู้อำ…

 

สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2565

              วันที่  4 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำบุคลา…

 

ชาวนรา2 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ฟื้นฟูโรงเรียนบ้านยะหอ เหตุน้ำป่าทะลักเข้าท่วม อ.แว้ง

   วันที่ 25 ต.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วย นายกิติกร…

 

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม

              วันที่  23 ต.ค. 2565 เวลา 07.30 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมผู…

 

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดต…

 

งานอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์

อำนวยการปรับภูมิทัศน์ เขตสะอาด น่าอยู่น่ามอง เมื่อวันที่ 10 ต.ค.65 นางรัชนี มณีรัตนโชติ ผอ.กลุ่มอำนว…

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน

กลุ่มอำนวยการเจ้าภาพหลักประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 6 ต.ค.65 ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไห…

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอน

28 พฤศจิกายน 2565 นางสาววีซานา อับดุลเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรือซอ ทำการนิเทศการจัดการเรียนการส…

 

ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2″

26 พฤศจิกายน 2565 นางสาววีซานา อับดุลเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรือซอพร้อมคณะครูฝึกซ้อมและนักเรียน…

 

นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา

ร่วมต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ร่วมต้อนรับคณะนิ…

 

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายนิยม ปักษีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอหลัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา &#…

 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 …

 

ร่วมขับเคลื่อนสหวิชาชีพเพื่อภารกิจการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบบูรณาการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายนิยม ปักษีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอหลัง และครูโรงเรียนบ้านตอห…

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

📨 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Submit

📨 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทั้วไป

Submit

📨 สายตรงถึงผู้บริหาร

Submit

📨 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ

Submit