ข้อมูล BIG DATA

50 แห่ง
โรงเรียนในสังกัด
1500 คน
นักเรียนในสังกัด
800 คน
ครูในสังกัด
50 คน
บุคลากร สพป.นธ.2

เพลงประจำสำนักงานเขต

ตรวจสอบข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนการดำเนินงานคณิตศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นราธิวาสเขต 2

               วันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมาย…

 

ขับเคลื่อนด้านวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูภาษาไทย สพป.นราธิวาส เขต 2

วันที่ 9 ก.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงป…

 

ติดตามการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา และการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธ สพป.นธ.2

           วันที่ 8 ก.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้ น…

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

              วันที่ 30 ส.ค. 2565 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วย นายกิติกร ศิ…

 

เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่ฯ (สพป.นราธิวาส เขต 2)

      วันที่ 27 -28 ส.ค. 2565 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจค…

 

พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่ฯ (สพป.นราธิวาส เขต 2)

          วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้าน สุไหงโก-ลก นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ …

 

มอบผลผลิตทางการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ

โรงเรียนบ้านร่วมใจ ได้มอบผลผลิตทางการเกษตรแก่บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำ…

 
Read more

การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กำหนดจัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลกเป็นประจ…

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร

สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ) ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมตาม ปพพ.มา…

 

การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรมอบบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ…

 

โครงการอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

สำนักงานค่ายศิลปะเด็ก โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ำชลบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อ…

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

กิจกรรม สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 1       วันที่ 3 ตุลาคม 2565  เวลา 08.30 น.นายปาต๊ะ ปะจูสะล…

 

เลี้ยงสังสรรค์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม  เลี้ยงสังสรรค์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา        วันที่ 30 กันยายน  2565  เวลา 15.20 น.นายป…

 

รับเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการเกษตร

            วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา  คุณคร…

 

เเจกนมให้นักเรียนกลับไปดื่ม ช่วงปิดเทอม

โรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก เเจกนมให้ไปดื่มช่วงปิดเทอม ร่างกายจะได้เเข็งเเรง  

 

ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก นำโดยนายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก เเละคณะกรรมการการประเ…

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

📨 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Submit

📨 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทั้วไป

Submit

📨 สายตรงถึงผู้บริหาร

Submit

📨 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ

Submit