ข้อมูล BIG DATA

50 โรง
โรงเรียนในสังกัด
1500 คน
นักเรียนในสังกัด
800 คน
ครูในสังกัด
50 คน
บุคลากร สพป.นธ.2

เพลงประจำสำนักงานเขต

ตรวจสอบข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เสริมประสบการณ์พัฒนาการสอนภาษาไทย แก่ครูภาษาไทย และครูวิชาการ สพป.นธ.2

     วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการ…

 

สพป.นธ.2 เปิดอบรมพัฒนาทักษะ IT (Online Training) หลักสูตร การออกแบบข้อมูลออนไลน์ผ่าน google form

          วันที่ 1 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิ…

 

กิจกรรม BIG CLEANING DAY 5 ส สพป.นธ.2 รวมใจป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

       วันที่ 30 ก.ค. 2564 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วย นายวิรัตน์ กะตะศิลา…

 

กลุ่มอำนวยการ สพป.นธ.2 ประชุมเตรียมประเมิน สถานะ (PMQA.4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นางลักขณา เสริมสุข รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมนางรัชนี มณ…

 

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นำร่อง หน่วยงานทางการศึกษา สพป.นธ.2 ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19

        วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสว่าง ชินพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นำทีมครู…

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อการวัดและประเมินผล

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม เข้ากลุ่ม Line หลักของอบรม ตรวจสอบรายชื่อการอบรม …

 

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรง คือ โรงเรียน…

 

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.อุทัยธานี เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน…

 

เปิดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบ Video Conference 

อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Un…

 

อบรมเชิงปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

ไฟล์เกียติบัตรผู้เข้าร่วม คู๋มือการ ITA ปีการศึกษา 2564 ใบประเมินเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถามข้อมูล &nb…

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อการวัดและประเมินผล

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม เข้ากลุ่ม Line หลักของอบรม ตรวจสอบรายชื่อการอบรม …

 

เปิดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบ Video Conference 

อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Un…

 

Certificate Online Training Download ดาวน์โหลด เกียรติบัตร หลักสูตรการอบรมออนไลน์

ผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักสูตร “ออกแบบสื่อการสอนด้วย Canva” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ท่าน…

 

เปิดแล้ว !! Online Training DLICT NARA 2 พร้อมเคียงข้างครู เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 10 สิงหาคม 2564

คลิกเพื่อกดเข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Online Training เปิดแล้ว !! Online Training DLICT NARA 2 พร้อมเค…

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019 (Covid-19)

แบบประเมินความพึงพอใจ