กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โทร.089-8705824

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางหทัยรัตน์ นิลวิจิตร์
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.080-1403457

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวสุวารุณีย์ แก้วคงสุข
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.084-7477010

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket