กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางวรรณา ขวัญสืบ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.089-6582898

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางธัญญาภรณ์ แก้วฉาย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน
โทร.082-4371963

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวเจ๊ะปูรอ เจ๊ะสือแม
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.0805435767

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายทวีศักดิ์ สุรินทร์
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.0807-165029

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายทวีศักดิ์ บุญน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
โทร.087-9676895

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายพลวัต หนูแดง
ตำแหน่ง พนักงาานราชการ
(นักจิตวิทยาโรงเรียน)
โทร.090-9372537

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายธีระพล เพ็ชรนิล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
โทร.094-5807171

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวนูรุลอีซาตี จะมะจี
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.089-2993426

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket