กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายขวัญชัย สมสิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
โทร.094-5977422

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวปักษธร บุญจุน
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.089-7356114

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวฮาปือเสาะ หวังมะ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.065-9143119

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายแวอัสรี แวมายิ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.0936347869

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket