📞 ช่องทางการร้องเรียนผ่านช่องทาง

 

                         

📨 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Submit

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทรศัพท์ 073-530792
อีเมลล์ nara2@sout-eh.moe.go.th
สายตรงผู้บริหาร  093-3969354 
Email ผู้บริหาร  Supoch0933@gmail.com

ติดต่อสายตรงถึงผู้บริหารเขตพื้นที่

Submit

📨 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Submit

📨 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทั้วไป

Submit