ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019

ประชุม ผอ.สพท ทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conferenceครั้งที่ 1 / 2565

              วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 10.30 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้ว…

 
Read more

ตารางรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา เทอม 2 /2564

รายงานข้อมูลการการฉีดวัดซีนของผู้ปกครองในสถานศึกษา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2