คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก...) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลำดับหัวข้อเรื่องหมวดหมู่วัน/เดือน/ปีไฟล์เอกสารจำนวนนับกลุ่มงาน
1หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณ์ต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565เอกสารประชาสัมพันธ์06 ธันวาคม 2565
282 Downloads
อำนวยการ
2กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเอกสารประชาสัมพันธ์06 ธันวาคม 2565
75 Downloads
อำนวยการ