ข้าราชการในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายถวิล ดาแก้ว ผอ.กลุ่มบริหาร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2564

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 46 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน Website ใหม่

ประชุมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน Website ใหม่ กลุ่มส่งเสร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ทดสอบ2

Lorem Ipsum คืออะไร? Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรี…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เปิดบ้านเว็บไซต์ใหม่ สพป.นราธิวาส เขต 2

www.nara2.go.th วันที่4มี.ค.64 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ทดสอบหน่วยตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในโรงเรียน วันที่ 4 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าท…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

พัฒนาทักษะการใช้ Website

ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ ขั้…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แจ้งโอนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรวันที่4มีนาคม2564

โอนเงินสวัสดิการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้โอนค่ารักษาพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การพัฒนางานประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์ อำนวยการ มาตรการและแผนการดำเนินการป้องกัน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ