ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2 “ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19”

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 102 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมประชุมวางแผนการฉีดวัคซีน​ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19​ ในพื้นที่​ อ.สุไหงโก-ลก

      วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ มณีรั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2

      วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติกร ศิริน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ