เปิดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบ Video Conference 

อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนว…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2

                   วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมคณะกรรมการบริหารการช่วยเหลือเยียวยาครู ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

     วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ มณีรัต…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ