นักเรียน สพป.นธ.2 รับการฉีดวัคซีน Pfizer “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยม นักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (Pfizer) ป้องกัน COVID-19

วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นักเรียน อ.ตากใบ รับการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกัน COVID-19 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน On site

วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ