สพป.นธ.2 พบปะนักศึกษาฝึกงาน จาก ม.กรุงเทพธนบุรีและ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

               วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์โควิด สพป.นธ.2 NARA 2 stop COVID (N2SC)

วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 14.00 น. น.ส. นิตยนันท์ อัครวร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

               วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมขับเคลื่อน ITA Online ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

          วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ ม…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สพป.นธ 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน ITA Online ของสถานศึกษา

          วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 14.00 น. นายสุพจน์ ม…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

PLC ทีมบริหาร สพป.นธ.2 ประสานการปฏิบัติ บูรณาการ เสริมสร้างการรับรู้ งานการศึกษา

           วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 น. นายสุพจน์ มณีรัต…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ