พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำปี 2564

               วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมการเชิงปฏิบัติการ ทำความเข้าใจกับ ว.PA ผ่านระบบ ONLINE สพป.นราธิวาส เขต 2

               วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.นายกิติ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

  วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 น. นายสมพงษ์ แสนสำโรง …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาใน อำเภอตากใบ

  วันที่ 24 พ.ย. 2564 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     วันที่ 24 พ.ย. 2564 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.น…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ระดมความคิดยกระดับคุณภาพ ขับเคลื่อนการใช้ภาษาไทยของนักเรียนใน จชต.

  วันที่ 23 พ.ย. 2564 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ. สพป.นรา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขุนทอง อำเภอตากใบ

          วันที่ 23 พ.ย. 2564 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดงาน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

               วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายสุพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

     วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 น.นายสุพจน์ มณีรัตน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมทีมบริหารขับเคลื่อนงาน สพป.นราธิวาส เขต 2

       วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ