จิตอาสาฟื้นฟูโรงเรียนบ้านมูโนะ

กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูโรงเรียนบ้านมูโนะ หลังประสบอุทกภัย …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การประเมินขอเปิดเรียนในรูปแบบ On site

การประเมินขอเปิดเรียนแบบ On site ของโรงเรียนนิคมพัฒนา 7…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำเดือน วันที่ 27  ธันว…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ตรวจ ATK แล้วน่ะ

รพ.สต.กาวะ ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (ATK) ครู บุคลากร และน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสาวสุวรรณี คงชูดวง ผู้อำ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนรักไทย ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจรา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสำเริง ไชยแดง ผู้อำนวยการโรงเ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นักเรียนจิตอาสาปรับปรุง ฟื้นฟู โรงเรียนบ้านมูโนะ

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 น.ส.สุพิศ มุสิกะชะนะ ผู้อำนว…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ