สัปดาห์วันครูโรงเรียนนิคมพัฒนา ๗

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา ๗ อ่านสารวันครูและกล่าวปฏิ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สัปดาห์วันครูโรงเรียนนิคมพัฒนา ๗

จิตอาสาสัปดาห์วันครูมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียน …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

จิตอาสาเนื่องในโอกาสวันครู

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตา ไ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมสัปดาห์วันครู

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยกา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ศน.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 2

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพัชชระ เจริญศรี …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันปีใหม่ ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก น…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมค่ายจูเนียร์ญาลานันบารู

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก น…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ครูสิริมนต์ แดงเพ็ง รับรางวัล “คุรุสดุดี”

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 นางสิริมนต์ แดงเพ็ง ครูโรง…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

งบทดลองเดือนธันวาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 10 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมเปิด On-site

โรงเรียนบ้านซรายอประชุมผู้ปกครองเตรียมเปิด On-site วันท…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ