กิจกรรมรินน้ำใจ พี่น้องสู่ชาวมูโนะ

รินน้ำใจ พี่น้องสู่ชาวมูโนะ วันที่ 29 มีนาคม 2565โรงเรี…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมแจ้งข้อราชการก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

จัดสถานที่เตรียมงานบัณฑิตน้อย

วันที่ 19 มีนาตม 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกยามู จัดเตรี…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นักเรียนฝึกซ้อมงานบัณฑิตน้อย

วันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกยามูได้ทำการฝึกซ้อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

คุณครูบูสเตอร์เข็มที่ 3

คณะครูได้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 ณ รพ.สต.บ้านไพรวัน …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

งานวัดและประเมินผลจัดเตรียม ปพ.

งานวัดและประเมินผลจัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

จัดสถานที่ เพื่อพิธีมอบวุฒิบัตร เเละปัจฉิมนิเทศ 2564

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2

วันจันทร์ ที่ 28 เดือนมีนาคม 2565 นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นางนาตยา อดิศัยนิกร ผู้อำนวยการโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน

วันที่ 29  มีนาคม  2565  เวลา  13.30 – 16.00 นายส…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ