ประชุมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย

7 เมษายน 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมพัฒนาทักษะการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเวบไซต์เขตพื้นที่

7 เมษายน 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม

วันที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดเกษตรธิการามจัดกิจกรรม…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมส่งเพื่อนครูสู่โรงเรียนใหม่ (อำลาด้วยรักและผูกพัน)

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรี…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมต้อนรับนายอำเภอสุไหงปาดีเข้านมัสการท่านเจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์

  วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผู้อำน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการช่วงปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้ครูได้อยู่เวรรักษาก…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  7 เมษยายน  2565  นายสว่าง  ชินพงษ์ ผู้อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รับสมัครและส่งเอกสารนักเรียนประชารัฐ

ส่งเอกสารนักเรียนประชารัฐ เรื่องดีๆในรั้วชบาขาว….…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปรับภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม

ปรับภูมิทัศน์ ชบาขาวเล่าเรื่อง….นางโสรยา อาแซ ผู้…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ