ครูเวรกับพื้นที่เศษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 เมษายน 2565 ครูเวรปฏบัติหน้าช่วงปิดภาคเรียน ว…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นักเรียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการามเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

นักเรียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการามทำใบงานในช่วงปิดภาคเรียน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมประจำเดือนของคณะครูและบุคลากร

ประชุมประจำเดือนเมษายน วันที่ 18 เมษายน 2565 นางโสรยา อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แนะนำตัวข้าราชการใหม่

แนะนำตัวครูใหม่ของครอบครัวชบาขาว เรื่องดีในรั้วชบาขาว&#…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา

มอบรางวัลเเก่ครูผู้ชนะกิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อเพื่อก…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สังเคราะห์การประเมินพัฒนาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

สังเคราะห์การประเมินพัฒนาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีกา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผอ.เเละนักการ ยังลุยทาสีผนังกำเเพง

นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก  พร้…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์รอบโรงเรียน

การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์รอบโรงเรียน ​ วันที่ 18 เมษ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมออนไลน์ความคืบหน้าของเว็บไซต์โรงเรียน

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เวรรักษาสถานที่ราชการ

เวรรักษาสถานที่ราชการ วันที่ 18 เมษายน 2565 นางนาตยา อด…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ