รายงานกิจกรรมสังคมหัวเเข็ง ครูสร้างได้ ของฮ้อนด้า

วันนี้ครูที่รับผิดชอบโครงการสังคมหัวเเข็งครูสร้างได้ ได…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก ได้รายงานโครงการครูดีไม่มีอบายมุขปีที่ 11

วันนี้โรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก รวมทั้งผู้บริหารครู ได้ราย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน

การจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน​…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การบักทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

การบักทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปะลุรู ได้จัดทำ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นักเรียน เรียนรู้ ในช่วงปิดเทอม

คณะครูโรงเรียนบ้านปะลุรู ได้ร่วมกันจัดทำแบบฝึกการอ่านแล…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยามู ดำเน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

MOU วิจัยสันติภาพปฐมวัย

นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยามู พร้อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมออนไลน์ประจำสัปดาห์

วันที่ 25  เมษายน  2565  นายสว่าง  ชินพงษ์ ผู้อำนวยการโ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ