ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรี…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วปร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการช่วงปิดภาคเรียน

วันอังคาร ที่ 3 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565  นายสว่าง  ชินพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เวรรักษาสถานที่ราชการ​

เวรรักษาสถานที่ราชการ​ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางนาตยา อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ติดตามนักเรียน “พาน้องกลับมาเรียน”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  นายอภินันท์  เบญจมามาศ ผู้อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้บริหาร รับชมการประชุมผู้อำนวยการทั่วประเทศ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก ได้ร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2565 นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 นางสาวลักขณา ชิณพงษ์ ผู้อำนว…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลผ่านระบบ VDO Conference (ครั้งที่ 3/2565)

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวลักขณา ช…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

PLC ตามภาษาสี่พี่น้องนรา2

        วันที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. นายสุพจน์ มณีร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ