ร่วมรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์  เ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนบ้านลาแลปรับภูมิทัศน์อาคารเรียนพี่ประถม

โรงเรียนบ้านลาแล ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก ได้นำเอกสารการดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัย ส่งเข้าการพิจารณาเพื่อรับรางวัล

โรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก ได้นำเอกสารการดำเนินงานโรงเรียนป…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผลงานนักเรียนเรียนออนไลน์

นำเสนอผลงานนักเรียนช่วงเรียนออนไลน์ ในการทำเปเปอร์มาเช่…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับหนังสือเรียน

วันพุฤหัสบดี ที่ 5 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565  นายสว่าง  ช…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ

วันพุฤหัสบดี ที่ 5 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565  นายสว่าง  ช…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปรับพื้นฐานเตรียมตัวเข้าสู่ชั้นต่อไป

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางขนิษฐา นนธิ ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพี่เลี…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ติดตามความก้าวหน้าหลักสูตร วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางโสร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มูลนิธิธารน้ำใจมอบถุงยังชีพชาวมูโนะ

มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางโส…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ