ประมวลผลงาน ที่กรองน้ำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยนักเรียนได้ประดิษฐ์ที่กรอง…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

โรงเรียนบ้านละหานดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 6 พฤ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปรับแต่งห้องเรียน

โรงเรียนบ้านละหานดำเนินการปรับแต่งห้องเรียน วันที่ 6 พฤ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางนาตยา อดิศัยนิกร ผู้อำนวยการโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เวรรักษาสถานที่ราชการ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางนาตยา อดิศัยนิกร ผู้อำนวยการโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมชี้แจงการวิจัยและประเมินผล โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (มอ.)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางขนิษฐา นนธิ ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางขนิษฐา นนธิ ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

คัดกรอง ตรวจ ATK

วันศุกร์ ที่  6  พฤษภาคม  2565 นายสว่าง  ชินพงษ์ ผู้อำน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

วันศุกร์ ที่  6  พฤษภาคม 2565  นายสว่าง  ชินพงษ์ ผู้อำน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้บริหาร เป็นตัวเเทนมอบของรางวัลในการสนับสนุนนาวากาชาด จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเเบอีเ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ