ประชุมแนวทางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards ครั้งที่ 11

ประชุมแนวทางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards ค…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปรับแต่งห้องเรียน

โรงเรียนบ้านละหานดำเนินการปรับแต่งห้องเรียน วันที่ 11 พ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมแสดงความเสียใจงานศพบิดา ผอ.คณิตพงษ์

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในเวลาตอนเย็น บิดาของ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Ep.2

เนื่องด้วยทาง สพป.นธ.๒  จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการจ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมไว้อาลัยแก่บิดา ผอ.คณิตพงษ์ พันธ์โภชน์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางขนิษฐา นนธิ ผู้อำนวยการโรงเรี…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วยคนใหม่ สู่รั้วโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ

11 พ.ค. 65 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ ได้ดำเน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม

นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยามู มอบห…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เครื่องเล่นสนาม

นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยามู ได้ร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มอบชุดพละ ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางขนิษฐา นนธิ ผู้อำนวยการโรงเรี…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ