กิจกรรมเลือกชุมนุม

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙ (…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวี

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ

วันเสาร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565  นายสว่าง  ชินพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ให้ความรู้การนวดแผนไทย

กลุ่มเสริมอาชีพในหมู่บ้านมาให้ความรู้การนวดแผนไทยแบบสมั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

จัดมุมห้องอนุบาลเสริมทักษะ

คุณครูระดับชั้นอนุบาลจัดห้องอนุบาลและจัดมุมเสริมทักษะ &…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางนุรฮายาตี บินเสะ ผู้อำนวยการโ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านบอเกาะ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางนุรฮายาตี บินเสะ ผู้อำนวยการโ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมการเคารพธงชาติของนักเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 1 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมการเคารพธงชาติของนักเรียน โครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมการเคารพธงชาติของนักเรียน โครงการประชารัฐจังหวัด…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโครงการประชารัฐจังหวัดช…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ