ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

   วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวนาซีฮะห์ มะนอ และน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย

    วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางโสวัยบะห์ มามุ ครูโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เรียนรู้วิถีพอเพียงในชุมชน

คณะครูนำนักเรียนแกนนำวิถีพอเพียงไปเรียนรู้การทำกระจูดตา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่4มิ.ย.65นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เข้าร่วมประะชุมเชิงปฏิบัติการระบบ DMC, B-OBEC

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ DMC, B-OBEC วันที่ 5 ม…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ DMC B-OBEC

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565  นายสังคม  พรมมาศ รองผู้อำน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปรับปรุงโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านลาแล ได้ดำเนินก…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปี 65′

การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นางโสรยา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เวรรักษาสถานที่ราชการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นางนาตยา อดิศัยนิกร ผู้อำนวยการโ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. นางนาตยา อดิศ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ