ประชุมกำหนดการแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

6 มิถุนายน 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมประจำเดือน

6 มิถุนายน 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

   เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

วันหยุดหรรษา เรามาซ้อมดนตรีกันเถอะ

         วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

5 มิถุนายน 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมซ่อมเสริม

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 3 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจเยี่ยมบ้านน้ำดื่ม

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวรดี นฤมิตสุธน มอบหมายให้คณ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศในโรงเรียน

วันที่ 5 เดือนมิถุนายน 2565 นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยกา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมกีฬาชุมชน บ้านกูเเบอีเเก

นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก ได้เ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (DMC, B-OBEC)

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (DMC, B…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ