กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์ พร้อม…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรม การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านสะหริ่ง จัดกิจกรรม เ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เสวนาออนไลน์ กับ สพฐ. เรื่องแนวทางแก้ปัญหาภาวะ ถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เรียนท่าน ผู้บริหารและคุณครูปฐมวัยทุกท่านในโรงเรียน ทรา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสภานักเรียน

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 14 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปฐมนิเทศลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี โรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก

    วันที่ 6 เดือนมิถุนายน 2565 นายสุธี อาเเวเตะ มอบหมา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์โรงเรียนเครือข่ายบึงรามิง

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2565 นายสุธี อาแวเตะ ผู้อำนวยการ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

พบปะ อบรม คุณธรรมและจริยธรรม

วันที่ 8  มิถุนายน  2565  นางสาวสิริกัลยา โพธิ์พันธ์  ร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เต้นออโรบิค ออกกำลังกายในทุกๆวันพุธ

ครูและบุคลากรนำนักเรียนเต้นออโรบิค ออกกำลังกายในทุกๆวัน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แหล่งเรียนรู้ห้องสืบค้น

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เปิดบริการห้องสืบค้นข้อมูล ช่วงเ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ