กิจกรรมเชิงสำรวจวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ Active Leanning แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

  วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางโสวัยบะห์ มามุ ครูโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นิเทศการสอนประจำเดือน (มิถุนายน) Ep.1

  วันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

PLC กลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวฮัสนีญา นิกาเร็ง ผู้อำนวย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ชมรม “ชวนชม ชวนทำ ชวนชิม”

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านสะหริ่งมีการจัดกิจก…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน

        วันที่ 20 มิถุนายน 256…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รอง ผอ.สพป.นธ 2 ติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2565 นายสังคม  พรมมาศ รองผู้อำ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ตรวจฟันกันเถอะ

      วันที่ 22 มิถุนายน 2565 &nbsp…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

วิทยากร อบรมทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 21 – 22  มิถุนายน 2565 นายอภินันท์  เบญจมาม…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก ร่วมต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก ดำเนินการตามแนวทางการรณรงค์ประชา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ฝึกซ้อมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางขนิษฐา นนธิ ผู้อำนวยการโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ