ฝึกซ้อมสวนสนาม เพื่อเตรียมความพร้อม (วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ)

       วันจันท์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมหัวหน้าเวรชุด

วันพุธ ที่  29 มิถุนายน  2565 นางสาวลภัสรดา  มากชู รองผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ชมรมห้องเรียนสีเขียว

วันพุธ ที่  29 มิถุนายน  2565 ทางชมรมห้องเรียนสีเขียวโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้บริหาร เยี่ยมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2565 นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยก…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่41 เจาะวา มาตรวจสนามโรงเรียนเพื่อทำลานกีฬา

#บ่ายวันนี้หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่41เจาะวา #มาพบปะและชี้แจ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมคณะครูจัดกิจกรรมาัปดาห์หรรษา

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 1 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รพ.สต.บ้านกูบูตรวจฟันนักเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565  ทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกูบูม…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

Mission 2 โครงการ Technology for Education 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมประชุม Zoom CLOUD MEETI…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมคุณธรรมนักเรียนหญิงก่อนเข้าเรียนช่วงเช้า

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอภินันท์  เบญจมามาศ ผู้…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ซ้อมเดินสวนสนามลูกเสือ

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 1 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ