แข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

   วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

  วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผู…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์

คุณครูวรพจน์ ทองคุปร์ คุณครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ได้…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

วิชาศิลปะกับการออกแบบลวดลาย

คุณครูสรวุธ ตันเหมนายู ครูผู้สอนยรายวิชาศิลปะให้นักเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แบ่งสี (กีฬาสี)

นางสาวอาฟีลา หะยีนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานได้มอบห…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประดับผ้าและธงชาติ

นางสาวอาฟีลา หะยีนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน ได้มอบ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ขอขอบคุณทางเจ้าภาพที่มอบพัดลมให้นักเรียน

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 1 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า สาขาสุไหงปาดี

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 1 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปรับพื้นสถานที่หน้าโรงเรียนบ้านกูแบอีแก

วันที่ 5 เดือนกรกฏาคม 2565 นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1           วันที่ …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ