ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทาสี

   วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายมาหามะซัมรี นาแว ครูโ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

วันสถาปนาหน่วยครบรอบ ๑๑ ปี

   วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยกล้าแสดงออก ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะครูปฐมวัยระดับชั้นอนุบา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นักเรียนซ้อม A-MATH

คุณครูสีตีไบย์ซูรอ อูเซ็ง ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ซ้อมนั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุม Conference

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 1 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การติดตามครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ผู้บริหารบริหารสถานศึกษา น…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดตกแต่งต้นเทียนพรรษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหาร นำโดยนายสว่าง…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางนาตยา อดิศัยนิกร ผู้อำนวยการโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางนาตยา อดิศัยนิกร ผู้อำนวยการโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมวางแผน

ประชุมครูและบุคลากร เพื่อหารือแลวางแผนแนวทางการดำเนินกิ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ