กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำนวย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รับทุนการศึกษา กิจกรรมวันครบรอบ 19 ปี สพฐ.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางสุนันฑา  บากา  ผู้อำนวยการโรงเ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โครงงานคุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยามูดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรม…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ฉีดวัคซีนบาดทะยักนักเรียนชั้น ป.6

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกูบู มาฉีดวัคซีนบาดทะยักให้กับนัก…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาแล ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.19 ปี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายอภินันท์  เบญจมามาศ ผู้อำนวยกา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมหนูน้อยกล้าแสดงออก ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำนวย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประดับธงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านกาวะ ร่ว…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รอง ผอ.รร.และครูร่วมติดตั้ง TV ห้องเรียน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสังคม  พรมมาศ  รองผู้อำนวยการโ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ด้วยรักและผูกพัน วันอำลา

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ นายสมนึก เสี้ยวทอง ครู โรงเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมกิจกรรม 99 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้าที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการฯ เ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ