เวรรักสถานที่ราชการในเวลากลางคืน

ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เวรรักษาสถานที่ราชการในวันหยุด

ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

บ้านดอกไม้

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 1 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมครูสอนคณิตศาสตร์ สอนให้ปัง สอนให้สนุก ด้วยการสอนเชิงรุก Active Learning และสื่อสร้างสรรค์

วันที่ 17 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 256 นางขนิษฐา นนธิ ผู้อำนวย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมแสดงความยินดีงานสมรสในชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายอภินันท์  เบญจมามาศ ผู้อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารห้องน้ำ

เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นายสังคม  พรมมาศ รองผู้อำน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมสร้างสรรค์ การเป่าสี

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวเตือนใจ ไชยปุย ผู้อำน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สานสัมพันธ์พี่น้อง

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวเตือนใจ ไชยปุย ผู้อำนว…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านตอหลังจัดกิจกรร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ