สอบคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและเขียน ระดับชั้นป.1-6

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ด…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนบ้านกาวะอนุเคราะห์น้ำดื่ม

  วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านกาวะ ได้อนุ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนบ้านบาโงฮูมออนุเคราะห์น้ำดื่ม

    วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับประเทศ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

นักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ส่งคลิปการแข่งขันสวดมนต์…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมประจำสัปดาห์แจ้งข้อราชการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มอบทุนการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 2 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รอง ผอ.รร.บ้านลาแลร่วมอบรม โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 18 -22 กรกฎาคม 2565 นายสังคม  พรมมาศ รองผู้…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนักเรียนชั้น ป.6

วันที่ 22 กรกฎาคม  2565 นายอภินันท์  เบญจมามาศ ผู้อำนวย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน กศน.

กิจกรรม บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน กศน.          วันที…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ชุมนุมขนมพื้นบ้านไทย

กิจกรรม ชุมนุมขนมพื้นบ้านไทย  ขนมโค         วันที่ 19 ก…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ