ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดี ไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสองท่านได้แก่ นายอรรถพร เพช…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ครูปริชญา ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบระดับภาค One Teachers ชายแดนใต้ประจาปี 2565

ครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจก…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปลาดุกร้าสมุนไพร

                           โรงเรียนบ้านร่วมใจ ได้ดำเนิน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรม Active learning

นางสาวจิรัชญา จิเหลา ครูโรงเรียนบ้านละหาน เข้าร่วมการอบ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา

โรงเรียนบ้านละหาน พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการมอบเหรียญ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

คัดเลือกระบายสีจากภาพการแข่งขันทักษะวันภาษาไทย

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 0 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ฝึกอาชีพห่อขนมตูปะ

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 0 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แนะนำครูใหม่

โรงเรียนบ้านร่วมใจ  มีคุณครูคนใหม่เข้ามาเพื่มซึ่งเข้ามา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถครูวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิง Active Learning

1 สิงหาคม 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมตัดแปะ อนุบาลนูโร๊ะ

1 สิงหาคม 2565 ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องๆชั้นอนุบาล …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ