ร่วมรับฟังและแสดงความเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ

         วันที่ 14 ส.ค. 2565 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.ส…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ(ต่อเนื่อง)

มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ(ต่อเนื่อง) วันที่ 17 สิงหาคม พ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นิเทศการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวเตือนใจ ไชยปุย ผู้อำนวยการ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กรรมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวเตือนใจ ไชยปุย ผู้อำน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การบริหารหน้าเสาธง

กิจกรรม การบริหารหน้าเสาธง       วันที่ 17 สิงหาคม 2565…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รองพบปะ PLC คณะครู

กิจกรรม รองพบปะ PLC คณะครูประจำสัปดาห์       วันที่ 17 …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนอำเภอแว้ง

18 สิงหาคม 2565 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ