ประชุมสัมมนาสมาคมครูไทยรัฐวิทยาภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

คณะครูไทยรัฐ ๘๙ และไทยรัฐ ๑๐ ศึกษาดูงาน รร.วัดควนแพรกหา

วันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผู้…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นักเรียนรักสะอาด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 คุณครูประทีป บุญราษฎร์ นำนั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รับนักเรียนตอนเช้า

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวเตือนใจ ไชยปุย ผู้อำนวยการ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ วันที่สอง

โรงเรียนบ้านปูยู เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเข…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่

โรงเรียนบ้านปูยู เป็นตัวแทนจากศูนย์เครือข่ายคุรุพลัง แข…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ส่งครูปานทิพย์ รับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2

         วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอาร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แข่งขันนักบินน้อย ป.1-ป.3 ระดับเขตพื้นที่ฯ

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นางสาวดารูณี มะเซ็ง ผู้อำนวยการโ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สภาสันติสุข

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางสาวดารูณี มะเซ็ง ผู้อำนวยการโ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสำเเริง  ไชยแดง ผู้อำนวยการโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ