งานเลี้ยงอำลาครูเกษียณโรงเรียนไทยรัฐ (ภาคใต้)

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 10 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มอบของที่ระลึกแด่ท่านมานิต

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 2 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มอบผลผลิตทางการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ

โรงเรียนบ้านร่วมใจ ได้มอบผลผลิตทางการเกษตรแก่บุคลากรสำน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมส่งเสริมความสร้างสรรค์

31 ส.ค. 65 นางสาวนูรีซา เจ๊ะกอ ครูโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ คร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมอบรมค่ายดาหลาสะเต็มคิด

30-31 สิงหาคม 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤต สุขภาพจิตในโรงเรียน

30 สิงหาคม 2565 นางสาววีรณา เอียดน้อย ครูโรงเรียนบ้านนู…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา  นายสำเริง  ไชยแดง ผู้อำนวย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

30 สิงหาคม 2565 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสัง…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านโคกงู

30 ส.ค.65 ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้าน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ท่านรองสังคม พรมมาศ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ”

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายสังคม  พรมม…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ