ร้านนาวากาชาด อำเภอแว้ง

10 ก.ย.65 ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูศูนย์เครือข่ายฮาลา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้บริหารร่วมพิธีงานกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปาดังยอ

นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก ได้ร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมครูภาษาไทย นราธิวาส เขต 2

นที่ 10 กันยายน 2565 นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรี…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ครูลาแลเป็นกรรมการตัดสินรักบี้ฟุตบอลจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายอภินันท์  เบญจมามาศ ผู้อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาแลร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปาดังยอ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565  นายอภินันท์ เบญจมามาศ ผู้อำ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูภาษาไทย

วันที่ 10 กันยายน 2565 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นิเทศห้องสมุด

วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิเทศห้องสมุด …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูภาษาไทย

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายไพรัช บินเสะ ผู้อำนวยการโรงเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เป็นทีมงานการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก(Active Learning) สำหรับครูภาษาไทย

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายไพรัช บินเสะ ผู้อำนวยการโรงเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ