ร่วมทัศนศึกษากับรร.บ้านบาโงฮูมอ

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 2 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมทำอาหาร (ไก่ทอดสามัคคี)

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 6 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

คณะครูบ้านลาแล ร่วมใจทำสนามแข่งขันกรีฑา

เมื่อวันที่13 กันยายน 2565 นายอภินันท์  เบญจมามาศ ผู้อำ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

13 กันยายน 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ประจำปี 2565

12 กันยายน 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

รอง ผอ.ร่วมประชุมกรรมการสโมสรลูกเสือ

เมื่อวันที่12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมเตรียมการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 9 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ อบต.นานาค

วันที่ 13 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค จัดกิ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักเรียน

วันที่ 13 กันยายน 2565 มอบรางวัลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นิเทศการสอนครูมาสีเตาะ ประสิทธิชัยวุฒิ

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายนูรุลฮัมดี  บูกุ  ผู้อำนวยการ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ