ผอ.พบปะคณะครู

15 กันยายน 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นักเรียนบ้านลาแลร่วมเก็บผลผลิตจากการปลูกผักสวนครัว

เมื่อวันที่16 กันยายน 2565 นายอภินันท์  เบญจมามาศ ผู้อำ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมเตรียมงานของดีเมืองนรา 2565

15 กันยายน 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

13,15 กันยายน 2565 นายสุทธิพนธ์ บินอาแว พนักงานราชการ โ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนบ้านลาแลพัฒนาแหล่งเรียนรู้ขั้นบันไดด้วยสุภาษิตและคำพังเพย

เมื่อวันที่16 กันยายน 2565 นายสังคม  พรมมาศ รองผู้อำนวย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นิเทศการสอนปฐมวัย

วันที่ 16 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการนิเทศการสอน ปฐมวัย วั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มอบกระเป๋าที่ระลึก

วันที่ 14 กันยายน 2565 มอบกระเป๋าท่ี่ระลึก วันที่ 14 กั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมงานวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

กิจกรรม ร่วมงานวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมงานเกษียณอย่างเกษม

กิจกรรม ร่วมงานเกษียณอย่างเกษม         วันที่ 15  กันยา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ปรึกษาหารือ ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายนูรุลฮัมดี  บูกุ ผู้อำนวยการโ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ