ร่วมงานดาหลาสะเต็มคิดส์

6 ตุลาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ ร่วมง…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

กิจกรรม สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 1       วันที่…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

6 ตุลาคม 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เลี้ยงสังสรรค์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม  เลี้ยงสังสรรค์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา     …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

งบทดลองเดือนกันยายน 2565

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 12 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กำหนดจัดงาน “เ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

         วันอังคาร ที่ 4 และวั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร

สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรมอบบุคคลและองค์…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ