ร่วมจัดเตรียมสถานที่ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

15 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์เติม ครูโรงเรียน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ

15 พฤศจิกายน 2565 บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันของนั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่  15 พ.ย. 2565 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เตรียมขยายผลเสริมสร้างการรับรู้เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ว.PA แก่บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 2

              วันที่  14 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. นายสุพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

คณะ ฉก.ชน.สพป.นธ.2 ลงพื้นที่ ติดตามการค้นหา นักเรียนโรงเรียนบ้านลาแลจมน้ำ

              วันที่  14 พ.ย. 2565 เวลา 10.30 น. นายสุพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมทีมบริหาร สพป.นธ.2 ติดตามงาน ประสานการปฏิบัติ เสริมสร้างการรับรู้

              วันที่  14 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมเคารพธงชาติในเช้าวันจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

               วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 08.20 น.นายสุพจ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ยินดีกับคนเก่งอิสลามบำรุง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอิสลามบำรุง ขอแสดงความ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอิสลามบำรุง นำโดยนางญา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

พบปะให้โอวาทครูบรรจุใหม่ป้ายแดง สพป.นราธิวาส เขต 2 (เรียกจากบัญชีครั้งที่ 5)

              วันที่  11 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ