ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่  10 พ.ย. 2565 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมปรับแผน รปภ.ครู อ.สุไหงปาดี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

              วันที่  9 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. นายสุพจ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุม รอง ผอ.สพท. (ยะลา และนราธิวาส) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริหารการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนได้

              วันที่  9 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพจ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมรับชม รายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ,” ครั้งที่ 40/2565

              วันที่  9 พ.ย. 2565 เวลา 08.00 น. นายสุพจ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2565

              วันที่  4 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพจ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผอ.สพป.นธ.2 ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

              วันที่  3 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพจ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สพป.นธ.2 รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

              วันที่  1 พ.ย. 2565 เวลา 13.00 น.นางสาวหท…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สพป.นธ.2 เข้าร่วมอบรม (PA Support Team) เพื่อพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล

       ในวันที่ 31 ต.ค.–1 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ