บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ

17 พฤศจิกายน 2565 บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันของนั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา พลสิทธิ์ ผู้อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

งานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์เครือข่าย

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา พลสิทธิ์ …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผอ.รร.บ้านลาแล เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานเข…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านลาแล ที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

นายโซเฟียน มะเย็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ พร้…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พ.ย.65

              วันที่  16 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. นายสุพ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 อ.สุคิริน

      วันที่  16 พ.ย. 2565 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน สังกัด สพปนราธิวาส เขต 2

โหลดไฟล์เอกสาร จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 5 บทความเข้าใจง่า…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ