บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์

22 พฤศจิกายน 2565 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนช…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

บรรยากาศการทำกิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าแถว

22 พฤศจิกายน 2565 บรรยากาศการทำกิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าแ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ฝึกซ้อมงานฝีมือแกะสลักผลไม้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอิสลามบำรุง อำเภอสุไหง…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอิสลามบำรุง อำเภสุไหงป…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับเขต

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายอัครเดช วัฒนเสรีกุล …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม (ศูนย์เครือข่ายการเวก)

  วันจันทร์ ที่ 14 พ.ย.2565 ทางศูนย์เครือข่ายการเวก อำเ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมต้อนรับครูผู้ช่วย โรงเรียนธัญธารวิทยา

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล สภาสันติสุขตำบล

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายนิยม ปัก…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

งบทดลองเดือนตุลาคม 65

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 2 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ