ประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม

16 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายอำเภอแว้ง

16 ธันวาคม 2565 นางสาวสุดสวาท คงเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรีย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ภาษาไทยวันละคำ ประจำวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

รายการภาษาไทยวันละคำ ประจำวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 โ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์

โรงเรียนบ้านกรือซอ ได้มีการอบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์ โดยใ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายโซเฟียน มะเย็ง ผู้อำน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565

จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 8 บทความเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มอบเงินปัจจัยยากจนกลุ่มใหม่ 1/2565

16 ธันวาคม 2565 นางสาววีซานา อับดุลเลาะ ผู้อำนวย​การโรง…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 1…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Click Download จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 7 บทความเข้าใจง่า…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ