กิจกรรมสวีสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2566

4 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ภาษาไทยวันละคำ ประจำวันพุธที่ 4 มกราคม 2566

รายการภาษาไทยวันละคำ ประจำวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 โดย เ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุล้มรถจักรยานยนต์

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566    นายโซเฟียน มะเย็ง ผู้อำนวยกา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

บ้านกำนันเพื่อน

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายสำเริง  ไชยแดง ผู้อำนวยการโรงเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ชั้นอนุบาล 2

4 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ดำเนินกิจกรรมสว…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์

วันที่ 3 มกราคม 2566 นายสำเริง  ไชยแดง ผู้อำนวยการโรงเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นิเทศภายในสถานศึกษา

4 มกราคม 2566 นายทวีป  มุขแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

        วันที่  26 ธ.ค. 2565 เวลา 09.30 น.นายสุพจน์ มณี…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สพป.นราธิวาส เขต 2 ขยายผล “องค์กรคุณธรรม“ พัฒนาคุณลักษณะของบุคลากร สู่การเป็นสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม

           วันที่  27 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ