การอบรมพัฒนาทักษะการลงข่าว one school one website 13 ม.ค.2566

วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2566 นางจารีย์  พุฒยืน ผอ.โรงเรียนว…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-การเขียนของนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการลงข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ ภายใต้กิจกรรม One School One Website

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวนูรฆูบัยซะห์ อาหะมะ ผู…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า website

         วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566  นางสาวโรสนี สามะ …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

พัฒนาทักษะการลงข่าว

กิจกรรม พัฒนาทักษะการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า WEBSIT…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

อบรม KICK OFF

กิจกรรม อบรม KICK OFF        วันที่  13 มกราคม  2566  เ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมจัดเตรียมสถานที่งานวันครู ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 เวลา 12.30-13.00 น…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “การทำครองแครงดาหลา”

        วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

การกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันครู ปี 2566

  วันจันทร์ ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 เวลา 16.10-…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนเพลินพิศในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่อำเภอแว้ง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เด็กนักเรียน และเย…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ