ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566  นางสาวชาลิสา กาแก้ว ร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมหารือในการจัดงานการกุศลของทางโรงเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ I-net

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

บรรยากาศการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                    วันที่ 24 มกราคม 2566 บรรยากาศการเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

สานสัมพันธ์ โรงเรียน ผู้นำ ชุมชน

สานสัมพันธ์ โรงเรียน ผู้นำ ชุมชน วันที่ 24 มกราคม 2566 …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมละหมาดฮายัต เพื่อความสันติสุข

ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมล…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมการอ่านเขียนภาษาไทย

กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้..                    โรงเรียน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ